อสังหาริมทรัพย์

บ้านเดียว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เข้าอยู่ได้ทันที

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

 • 88 m2
 • 2 Bedrooms
 • 2 Baths
 • 4 Floor

ขาย

3,500,0002,500,000 บาท

บ้านเดียว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เข้าอยู่ได้ทันที

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

 • 88 m2
 • 2 Bedrooms
 • 2 Baths
 • 4 Floor

ขาย

4,500,0003,750,000 บาท

บ้านเดียว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เข้าอยู่ได้ทันที

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

 • 88 m2
 • 2 Bedrooms
 • 2 Baths
 • 4 Floor

ขาย

บ้านเดียว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เข้าอยู่ได้ทันที

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

 • 88 m2
 • 2 Bedrooms
 • 2 Baths
 • 4 Floor

ขาย

6,520,0004,500,000 บาท

บ้านเดียว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เข้าอยู่ได้ทันที

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

 • 88 m2
 • 2 Bedrooms
 • 2 Baths
 • 4 Floor

ขาย

บ้านเดียว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เข้าอยู่ได้ทันที

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

 • 88 m2
 • 2 Bedrooms
 • 2 Baths
 • 4 Floor

ขาย

4,700,0004,100,000 บาท

บ้านเดียว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เข้าอยู่ได้ทันที

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

 • 88 m2
 • 2 Bedrooms
 • 2 Baths
 • 4 Floor

ขาย

2,500,0002,100,000 บาท

บ้านเดียว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เข้าอยู่ได้ทันที

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

 • 88 m2
 • 2 Bedrooms
 • 2 Baths
 • 4 Floor

ขาย

บ้านเดียว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เข้าอยู่ได้ทันที

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

 • 88 m2
 • 2 Bedrooms
 • 2 Baths
 • 4 Floor

ขาย

3,500,0002,500,000 บาท

บ้านเดียว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เข้าอยู่ได้ทันที

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

 • 88 m2
 • 2 Bedrooms
 • 2 Baths
 • 4 Floor

ขาย

4,500,0003,750,000 บาท

บ้านเดียว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เข้าอยู่ได้ทันที

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

 • 88 m2
 • 2 Bedrooms
 • 2 Baths
 • 4 Floor

ขาย

บ้านเดียว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เข้าอยู่ได้ทันที

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

 • 88 m2
 • 2 Bedrooms
 • 2 Baths
 • 4 Floor

ขาย

6,520,0004,500,000 บาท