ไถ่ถอนศรีสวัสดิ์ ปิดบัญชีศรีสวัสดิ์ ทำอย่างไร

เรารับไถ่ถอนศรีสวัสดิ์ รับปิดบัญชีศรีสวัสดิ์ ไถ่ถอนจำนองศรีสวัสดิ์ เนื่องจากศรีสวัสดิ์เป็นบริษัทเงินทุน เราจึงต้องทำตามนโยบายของบริษัทนั้นๆ เมื่อผู้จำนองประสงค์อยากจะไถ่ถอนจำนองศรีสวัสดิ์ มีวิธีการอยู่2วิธีดังนี้

1.ผู้จำนองไถ่กับศรีสวัสดิ์ด้วยตนเอง สามารถนำเงินตามจำนวนวงเงินจำนองบวกดอกเบี้ยคงค้าง สามารถนำไปชำระได้ที่บริษัทศรีสวัสดิ์ในสาขาต่างๆได้ทั่วไป เราจะได้เอกสารชุดไถ่ถอนศรีสวัสดิ์มา หลังจากนั้นนำไปไถ่ถอนเองได้ที่กรมที่ดินที่ทรัพย์นั้นๆตั้งอยู่ได้ทัน ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการไถ่ถอนจำนองศรีสวัสดิ์ และเราสามารถรอรับโฉนดที่สมบูรณ์กลับบ้านได้เลย

2.ใช้บริการไถ่ถอนจากบริษัทไถ่ถอน ที่น่าเชื่อถือ เมื่อผู้จำนองไม่สะดวกที่จะไปไถ่ถอนด้วยตนเอง สามารถใช้บริการบริษัทรับไถ่ถอนศรีสวัสดิ์ได้ ทางเราจะชำระหนี้ให้แทนผู้จำนองทั้งหมด หลังจากนั้นทางบริษัทเราจะเป็นผู้ประสานเกี่ยวกับการรับเองสาร และดำเนินธุรกรรมอื่นๆต่อไป

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับไถ่ถอนศรีสวัสดิ์

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาโฉนด

4.จำนวนเงินที่ถูกต้องในการไถ่ถอนจำนองศรีสวัสดิ์

5.สัญญาจำนองเดิม

ขั้นตอนในการปิดบัญชีศรีสวัสดิ์ของบริษัทเราทำดังนี้

1.ส่งเอกสารสำเนาโฉนด สัญญาจำนองเดิม ใบประเมินราคาจากกรมที่ดิน

2.ทางบริษัทประเมิณทรัพย์

3.แจ้งลูกค้าให้ติดต่อถึงยอดปิดบัญชีศรีสวัสดิ์ให้ได้ยอดที่แน่นอนชัดเจน

4.ทางบริษัทจะดำเนินการไถ่ถอนศรีสวัสดิ์ให้ภายใน1วัน

5.ผู้จำนองรอเอกสารและวันนัดจากทางบริษัทเพื่อดำเนินธุรกรรมอื่นๆต่อไป

ติดต่อบริษัทเราเพื่อช่วยเหลือคุณได้

เรื่องปิดศรีสวัสดิ์เราสามารถช่วยคุณได้ เพียงติดต่อเรา

แอดไลน์เราที่ @qualityloan

Line id: @qualityloan